Ruszyły egzaminy Międzynarodowej Matury 2012. W Polsce zdaje ją kilkuset uczniów, na całym świecie ponad 50 tysięcy. Dyplom pozwoli ubiegać się o indeks uczelni na wszystkich kontynentach.

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze w pierwszych dniach maja. Potrwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawać kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego muszą zdawać egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), nauk przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Test dla nielicznych

W Polsce Międzynarodową Maturę "International Baccalaureate Diploma Programme" organizują 32 szkoły publiczne i prywatne. Na całym świecie w programie uczestniczy 2338 placówek oświatowych. Szczecińskie II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I jest w tym gronie po raz pierwszy. W tej jednej z najstarszych szkół średnich w Zachodniopomorskiem do egzaminu przystąpiło 27 z blisko 300 uczniów trzecich klas liceum. Każda szkoła, która chce organizować światowy egzamin dojrzałości, musi przejść nawet kilkuletnią procedurę licencyjną. Po jej zakończeniu otrzymuje certyfikat uprawniający do organizowania egzaminu. Wśród stawianych przez międzynarodową organizację International Baccalaureate wymagań są między innymi: posiadanie specjalistycznych pracowni biologicznych, chemicznych i fizycznych, kadry nauczycielskiej z międzynarodowymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje. Całość starań o możliwość prowadzenia międzynarodowych klas maturalnych kończy wizyta i raport komisji autoryzacyjnej ze Szwajcarii, w której jest centrala organizacji odpowiadającej za Międzynarodową Maturę.

24 godziny ścisłej tajemnicy

Uczniowie, którzy zakończą zdawanie testu, są zobowiązani do zachowania 24-godzinnej tajemnicy dotyczącej zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. Tajemnica musi być utrzymana, ponieważ identyczny egzamin zdają maturzyści na wszystkich kontynentach, w różnych strefach czasowych. Rozbieżność momentu rozpoczęcia testu może wynosić nawet 24 godziny. Ujawnienie pytań spowodowałoby unieważnienie egzaminu. Maturzysta może uzyskać maksymalnie, za wszystkie przedmioty, 45 punktów. Światowy egzamin dojrzałości zdaje się po zdobycie 24, co stanowi ponad 50 procent wszystkich punktów. Międzynarodowa Matura 2012 w większości polskich szkół zakończy się 22 maja testem z języka francuskiego.

Z dyplomem na cały świat

Dyplom matury międzynarodowej uprawnia do ubiegania się o indeks wszystkich uczelni wyższych na świecie. Polska matura daje podobne możliwości, ale w wielu przypadkach występuje problem interpretacji osiągniętych przez maturzystę wyników, co utrudnia i wydłuża proces rekrutacyjny.