Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Intercity powołało na prezesa zarządu spółki Marka Chraniuka - poinformował przewoźnik. W środę ze stanowiska prezesa spółki zrezygnował Jacek Leonkiewicz.

Jak wskazano w komunikacie w związku z rezygnacjami złożonymi przez prezesa zarządu PKP Intercity Jacka Leonkiewicza oraz członków zarządu spółki Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont i Piotra Rybotyckiego nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Intercity S.A. powołało w czwartek na stanowisko prezesa zarządu PKP Intercity Marka Chraniuka, na stanowisko członków zarządu Jarosława Oniszczuka i Artura Resmera.

Nowy prezes Marek Chraniuk od 24 lat związany jest z Polskimi Kolejami Państwowymi, a z PKP Intercity od 2006 r. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ofert przewozowych i taryfowych. Współpracował m.in. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji umów dot. organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, w tym międzynarodowych. Chraniuk jest absolwentem Wydziału Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Jarosław Oniszczuk w Polskich Kolejach Państwowych pracuje od 22 lat, a w PKP Intercity od 2001 r. Jest kolejarzem z wykształcenia, ekspertem w dziedzinie eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Pracował w Zakładzie Centralnym oraz Zachodnim PKP Intercity na stanowisku zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjnych oraz w Biurze Taboru i Utrzymania Pociągów. Oniszczuk jest absolwent Wydziału Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Szynowych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

Artur Resmer jest ekspertem z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji rynkowej oraz przechodzącymi procesy transformacyjne. W latach 1999-2008 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. Od 2008 r. do 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Energa-Operator SA. Przez ostatnie lata związany z branżą energetyczną i paliwową. Jest doktorem nauk ekonomicznych Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny sprawozdawczości finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

(MN)