Ponad 67 tys. maturzystów pisało dziś egzamin z wiedzy o społeczeństwie. WOS to jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów na maturze. Na naszych stronach publikujemy arkusze. Zachęcamy Was także do dyskusji na forum: jak oceniacie egzamin - był trudny czy nie?

Zobacz arkusze z WOS-u - poziom podstawowy

Zobacz arkusze z WOS-u - poziom rozszerzony

Nieco więcej niż połowa maturzystów (36 tys.) egzamin z WOS-u pisała na poziomie podstawowym. Reszta na poziomie rozszerzonym.

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku chce ją zdawać 22 proc. maturzystów (egzamin z tego przedmiotu przeprowadzony będzie 13 maja). Na drugim miejscu znajduje się biologia; chce ja zdawać 20 proc. maturzystów (egzamin będzie 10 maja). Wiedza o społeczeństwie jest na trzecim miejscu.

Maturzysta musi przystąpić obowiązkowo do czterech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru (chętni mogą przystąpić do więcej niż jednego, maksymalnie do sześciu) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z polskiego i z języka obcego.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 22 maja; ustna do 28 maja