Osoby niesłyszące mogą załatwiać samodzielnie sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie. W najważniejszych punktach jest możliwość ze skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.


W załatwieniu spraw pomagają dostępni on-line certyfikowani tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).

Likwidowanie barier i zwiększanie dostępności przestrzeni publicznej naszego miasta, w tym dostępności jednostek organizacyjnych miasta, jest jednym z podstawowych założeń miejskiego programu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025. Samodzielne funkcjonowanie w lokalnej społeczności, możliwość swobodnego załatwienie wszelkich spraw, a przede wszystkim zabezpieczenie mieszkańcom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do usług społecznych to cele, do których konsekwentnie dążymy projektując i wdrażając nowe rozwiązania - mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Dzięki usłudze tłumacza języka migowego mieszkańcy z niepełnosprawnością słuchową mogą bez żadnych ograniczeń uzyskać niezbędne informacje oraz dopełnić formalności związanych z oferowanym przez ośrodek wsparciem.

Kontakt z tłumaczem odbywa się na zasadzie rozmowy w czasie rzeczywistym poprzez połączenie on-line. Towarzyszy w niej również pracownik MOPR, który odpowiada za obsługę merytoryczną sprawy. Usługa tłumacza języka migowego dostępna jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d, a także w poniższych komórkach organizacyjnych:

          Filii nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8,

          Filii nr 2 , przy ul. Hutniczej 1A,

          Filii Nr 3, przy ul. Mieszka I 4,

          Filii nr 4 , przy al. Kompozytorów Polskich 8,

          Filii nr 5 , przy ul. Nałkowskich 114,

          Wydziale Świadczeń Socjalnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

          Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Zemborzyckiej 88-92,

          Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej, przy ul. Poniatowskiego 4,

          Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, przy ul. Popiełuszki 28 E,

          Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy ul. Głębokiej 11.

Żeby skorzystać z usługi wystarczy przyjść i powiadomić pracownika MOPR - np. napisać na kartce - o potrzebie skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Pracownik zaprowadzi do specjalnego stanowiska, na którym połączy się z tłumaczem online- mówi Magdalena Suduł, rzeczniczka lubelskiego MOPR.