Nie będzie zapowiadanego na środę zamykania gabinetów lekarzy rodzinnych. Chodzi o lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim. W tej chwili w resorcie zdrowia odbywa się spotkanie z udziałem przedstawicieli Porozumienia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na spotkaniu jest wypracowywane wspólne stanowisko. Jeszcze dziś ma zostać podpisane porozumienie w tej sprawie.

Minister zdrowia Ewa Kopacz powiedziała, że jest zadowolona, iż jakaś grupa przyszła do resortu nie po kasę. Spór miedzy PZ a NFZ dotyczył sprawozdawczości i konieczności zakupienia przez lekarzy komercyjnego oprogramowania. PZ chciało tez podpisania kontraktu na 2008 r. tylko do kwietnia, na co nie godził się prezes Funduszu.