Liczba prac unieważnionych z powodu ściągania jest coraz większa – alarmują egzaminatorzy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawdzający prace maturalne.

Trudno powiedzieć, ile jest takich prac, ale każdego dnia podpisuję decyzję o unieważnieniu czyjejś pracy. Uczniowie ściągali na prawie wszystkich przedmiotach - mówi szefowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Maria Magdziarz.

Gdy egzaminator ma podejrzenia, że praca była niesamodzielna, np. w kilku pracach z tej samej sali egzaminacyjnej powtarza się taki sam błąd, powołana zostaje specjalna komisja, które sprawdza, czy to przypadkowa zbieżność. Jeśli nie ma wątpliwości, że praca ucznia nie była samodzielna, zostaje ona unieważniona.

Już wiadomo, że unieważniony egzamin ma około 100 uczniów, którzy zostali przyłapani na ściąganiu lub próbach ściągania podczas egzaminów pisemnych. Uczniowie ci zostali wyproszeni z sal egzaminacyjnych, a ich prace z tego przedmiotu unieważnione.

Przypomnijmy, że resort edukacji zapowiedział już zaostrzenie przepisów dotyczących ściągania - od nowego roku szkolnego za niesamodzielną pracę unieważniana będzie cała matura.