Forum Ekonomiczne opuszcza Krynicę-Zdrój. Najważniejszy polski kongres gospodarczy był tam organizowany przez 28 lat. Trwa przetarg, który ma wyłonić nowych partnerów i nową lokalizację kongresu - piszą dziennikarze Interii.pl.

Forum Ekonomiczne od 1992 roku organizowane było nieprzerwanie w Krynicy. Jednak wieloletnia umowa o współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego podpisana przez organizatorów Forum z województwem małopolskim i miastem Krynica-Zdrój wygasła w tym roku. 

PRZECZYTAJ NA INTERIA.PL

W związku z tym Instytut Studiów Wschodnich wystąpił z zapytaniem ofertowym do: województwa wielkopolskiego, miasta Poznań, Międzynarodowych Targów Poznańskich, województwa dolnośląskiego, miasta Karpacz, województwa małopolskiego, miasta i gminy uzdrowiskowej Krynica-Zdrój, województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem, na jakich warunkach ww. partnerzy gotowi byliby do współpracy przy organizacji Forum Ekonomicznego w przyszłości.

W odpowiedzi na to zapytanie wpłynęły cztery oferty: województwa dolnośląskiego z miastem Karpacz, Wrocławiem i dwoma innymi podmiotami, województwa małopolskiego z Krynicą-Zdrój, województwa wielkopolskiego z Poznaniem i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem.

Potencjalni partnerzy zaproponowali warunki, na jakich gotowi są współpracować z Forum Ekonomicznym w przyszłości. Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu ofert zdecydowała, że do dnia 25 stycznia wyłączność na dalsze negocjacje otrzymuje w pierwszej kolejności konsorcjum podmiotów, na którego czele stoi województwo dolnośląskie.

W przypadku niepowodzenia negocjacji z województwem dolnośląskim Instytut Studiów Wschodnich deklaruje gotowość do prowadzenia negocjacji z Wielkopolską, Poznaniem i MTP, które zgłosiły bardzo atrakcyjną i profesjonalną ofertę.

Niestety komisja przetargowa uznała, że z powodu niespełnienia przedstawionych przez organizatora Forum Ekonomicznego oczekiwań związanych z zapewnieniem przez partnerów odpowiedniej infrastruktury konferencyjnej oferty województwa małopolskiego z Krynicą i województwa zachodniopomorskiego z Pobierowem zostały odrzucone. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Forum Ekonomiczne przeniesione do Karpacza