Trzy osoby zatrzymano po pochodzie działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego i kontrmanifesacji członków ruchu antyfaszystowskiego w Krakowie. Pochód ONR obrzucono petardami i ziemniakami. W kierunku jego uczestników rzucono także martwego kota.

Manifestanci ONR przeszli spod kościoła oo. Paulinów na Skałce na Plac Inwalidów.

Manifestacja ONR zorganizowana została z okazji 73. rocznicy powstania organizacji, która po trzech miesiącach działalności w 1934 roku została rozwiązana i reaktywowana w 1993 roku. Jak podano na stronie internetowej: ONR jest ruchem ideowo-wychowawczym. Naszym celem nie jest zdobycie mistycznej, iluzorycznej i mocno skompromitowanej władzy, ale zdobycie młodych pokoleń Polaków. Nie walczymy o „stołki”, walczymy o dusze i umysły młodzieży naszej.