Stado około 150 kóz ma uratować krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jej cenną przyrodę. W przyszłym tygodniu w rezerwacie Góra Zborów (Śląskie) ma się rozpocząć wypas stada kóz, celem projektu jest odbudowa tzw. muraw kserotermicznych na tym terenie.

Stado kóz ma wyruszyć na Jurę we wtorek. Wypas będzie się odbywał pod kierunkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, pod nadzorem merytorycznym kierownika Zakładu Biogeografii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzeja Czyloka.

Koza to rodzaj naturalnej kosiarki. Może nam pomóc w zachowaniu bioróżnorodności Jury - podkreśla koordynator projektu Marceli Ślusarczyk.

Jak twierdzą przyrodnicy, przyroda Jury jest unikalna. Dzięki wapiennemu podłożu na nasłonecznionych stokach rośnie tam wiele unikalnych, ciepłolubnych gatunków, niektóre na wyginięciu. Ponieważ jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się styl życia miejscowych mieszkańców, niegdyś wypasających na Jurze bydło, temu terenowi grozi zarośnięcie lasem.