Sejmowa komisja finansów publicznych zakończyła prace nad poprawkami do projektu przyszłorocznego budżetu. Posłowie zgłosili ok. 200 poprawek, z których komisja większość odrzuciła.

Jedna z przyjętych na zakończenie prac poprawek PSL zakłada przyznanie ponad 28 mln zł. na ochotniczą straż pożarną, w tym na dotacje i subwencje oraz wydatki majątkowe. Środki te przesunięto z budżetów wojewodów. Wcześniej komisja poparła inną poprawkę PSL, która zakłada, że ochotnicze straże pożarne mają otrzymać 5 mln zł na zakup samochodów pożarniczych