Obie izby Kongresu USA przygniatającą większością głosów przyjęły nowy budżet obronny w wysokości 400,5 mld. Po raz pierwszy od 10 lat obejmuje on finansowanie prac nad tzw. małą bronią jądrową.

Przyszłoroczny budżetu obronny ma być wyższy o ok. 15 mld, czyli 4,7 procent, od tegorocznego. Jest on też wyższy od pierwotnego projektu rządowego, który opiewał na sumę 379,9 mld dol.

Budżet został zwiększony przez ustawodawców w celu uzyskania dodatkowych środków właśnie na prace nad "mini-atomem", a także na takie cele jak walka z terroryzmem i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni chemicznych i biologicznych.

Zakaz prac nad "mini-atomem" wprowadzono przed 10 laty m.in. pod wpływem argumentów, iż jego wyprodukowanie może zwiększyć ryzyko wybuchu konfliktu jądrowego.

08:35