Cztery niewygodne dla rządu planowe kontrole wykreślone z tegorocznego harmonogramu NIK będą prowadzone jako doraźne. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, właśnie zapadła taka decyzja w związku z planem okrojonym przez członków Kolegium Izby sprzyjających PiS.

Chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, rozbudowę i utrzymanie przejść granicznych z Białorusią i Rosją, o działania rządu dotyczące transformacji energetycznej, a także dochody własne gmin w wybranych województwach w Polsce.

Zapadła decyzja, że kontrole te ruszą w połowie roku, zaraz po zakończeniu priorytetowej dla NIK kontroli wykonania budżetu.

Do pracy jednocześnie przystąpią cztery zespoły kontrolerów. Plan ich działań przygotował specjalny wydział powołany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który specjalizuje się w kontrolach doraźnych w przypadku blokownia planowych prac przez PiS.

Ci ludzie wewnątrz Izby nazywani są "komandosami" Mariana Banasia.

Niewygodne dla rządu kontrole, który były w planach na 2020 rok, zostały wkreślone podczas burzliwych grudniowych obrad kolegium NIK.

Na tegorocznej liście planowych kontroli NIK pozostało w sumie 88 pozycji.

Izba ma zbadać m.in. realizację zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19, wydatki spółek Skarbu Państwa na sponsoring, przygotowanie armii na pozyskanie myśliwców F-35 i przygotowanie Polski na zagrożenia hybrydowe. Przyjrzy się także m.in. działalności stadnin, finansowaniu zadań służących rozwojowi elektromobilności, zapobieganiu pożarom składowisk odpadów, zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń oraz funkcjonowaniu Agencji Badań Medycznych.

NIK sprawdzi też, jak administracja rządowa udostępnia informację publiczną i zbada rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Kolejna kontrola obejmie - głośno dziś dyskutowane - gospodarowanie środkami ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Izba skontroluje też wsparcie dla kopalń udzielone w związku z pandemią. Kontrolerzy wezmą się także za budowę Muzeum Historii Polski oraz gospodarkę finansową Muzeum II Wojny Światowej. Kontrole obejmą też m.in. dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego i przygotowanie policyjnych kontrterrorystów do realizacji zadań. Będzie też badana renacjonalizacja Polskich Kolei Linowych.


Opracowanie: