Projekt ustawy o parytecie, autorstwa przedstawicielek Kongresu Kobiet Polskich i ekspertów, jest już gotowy - pisze "Gazeta Wyborcza". Połowę miejsc na listach wyborczych mają zajmować kobiety. Jeśli partia nie zachowa parytetu, listy nie będą zarejestrowane.

Ustawa zmieni ordynacje wyborcze do Sejmu, Europarlamentu oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Parytet nie obejmie wyborów do Senatu i do rad gmin do 20 tys. mieszkańców, bo tam jest ordynacja większościowa. W polskim Sejmie jest niewiele ponad 20 proc. kobiet, a w Senacie zaledwie 8 proc.