Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia, że wszystkie działające w Polsce banki są wypłacalne, a sektor bankowy wciąż cechuje strukturalna nadpłynność. Członkowie Komisji uważają jednocześnie, że bank centralny powinien pomóc bankom między innymi w dostępie do franków szwajcarskich.

Kwestią wymagającą rozwiązania jest spadek ilości transakcji na rynku międzybankowym oraz skrócenie ich terminu - napisano w oficjalnym komunikacie. Komisja proponuje kilka rozwiązań, które mogą – jej zdaniem – pomóc w poprawie sytuacji sektora finansowego. To udostępnienie bankom przez Narodowy Bank Polski narzędzi, poprawiających płynność we frankach szwajcarskich, ewentualne gwarancje transakcji na rynku międzybankowym przy zachowaniu współodpowiedzialności banków za przeprowadzane operacje oraz instytucjonalizacja rynku transakcji międzybankowych.