"Klub PiS opowiada się za skierowaniem projektów obywatelskich do dalszych prac w komisjach; tak jak dotychczas uważamy, że z szacunku do obywateli, którzy udzielili swojego poparcia projektom, należy tak postąpić" - powiedziała rzecznik PiS Anita Czerwińska. Przypomnijmy, że izba niższa podczas 10. posiedzenia zajmuje się projektami obywatelskimi dotyczącymi: zaostrzenia prawa aborcyjnego, nowelizacji Prawa łowieckiego, ochrony własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (ustawa anty447), finansowania wynagrodzeń nauczycieli, propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego.

O tym czy dany projekt uzyska nasze poparcie będzie można mówić po zakończonych pracach w komisjach i niezbędnych analizach - poinformowała.

W przypadku projektu dotyczącego aborcji eugenicznej nie będzie dyscypliny głosowania, każdy poseł musi indywidualnie rozważyć czy go popiera. Nasze największe wątpliwości budzi projekt tzw. Anty447. Jego twórcy w mojej ocenie dopuścili się manipulacji - na podstawie wykreowanych przez siebie nieistniejących skutków prawnych nieobowiązującego w Polsce aktu prawnego innego państwa stworzyli projekt wprowadzający w błąd sporą grupę obywateli - podkreśliła.

Projekt próbuje blokować coś czego nie ma i na gruncie obowiązującego prawa w Polsce być nie może, odnosi się do nieistniejącej sytuacji prawnej. Jego twórcy próbują zbijać kapitał polityczny na rzekomych nieistniejących i hipotetycznie bezprawnych żądaniach. Polska jest jedną z największych ofiar II wojny światowej i nikomu nie ma obowiązku, prawnego ani moralnego, przekazywać jakiegokolwiek należącego do niej mienia. Natomiast odpowiadanie aktem prawnym polskiego parlamentu na istniejące w międzynarodowej przestrzeni absurdalne żądanie wąskich środowisk jest bezcelowe - zaznaczyła.

Sejm w środę rozpoczął dwudniowe posiedzenie; posłowie zajmują się się m.in. obywatelskim projektem zaostrzającym prawo do przerywania ciąży i obywatelskim projektem o ochronie mienia bezdziedzicznego.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza stop 447 dotyczy ochrony własności w Polsce przed roszczeniami dotyczącymi tzw. mienia bezdziedzicznego wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską tzw. ustawą Just 447 - o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat

Czym zajmują się posłowie?

Posłowie w Sejmie dziś zajmują się obywatelskim projektem noweli Prawa łowieckiego. Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach ma być dopuszczenie dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Parlamentarzyści zajmują się też obywatelskim projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który przewiduje zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

Odbyło się już pierwsze czytanie projektu obywatelskiego "stop pedofilii" dotyczący "propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego".

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Przeciwnicy projektu "Zatrzymaj aborcję" protestują. Na balkonach, w kolejkach, w sieci