Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiada likwidację klas romskich – informuje "Dziennik". Od 1 września wszystkie dzieci idące do pierwszej klasy, niezależnie od narodowości, będą się uczyć razem. Istniejące klasy romskie mają zostać rozwiązane w ciągu najbliższych dwóch lat szkolnych.

MEN zapowiada też, że rząd zajmie się likwidacją innej patologicznej praktyki - masowego zsyłania romskich dzieci do szkół specjalnych. Często jedyną podstawą do takiej decyzji była słaba znajomość języka polskiego.

Elżbieta Radziszewska, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, odpowiedzialna za przeciwdziałanie dyskryminacji, zapowiedziała, że skończy z sytuacją, w której mali Romowie dostają do wypełnienia testy psychologiczne w języku polskim, którym nie zawsze dobrze władają. Zajmiemy się tym na najbliższym posiedzeniu zespołu ds. Romów w MSWiA i zlikwidujemy tę praktykę. Romskie dzieci będą dostawały inne testy. Takie, które pozwolą poznać prawdziwy obraz ich umiejętności - powiedziała "Dziennikowi" Radziszewska.