Dziś dzień św. Barbary, patronki górników. Obchodzone 4 grudnia święto powszechnie nazywane jest Barbórką.

Św. Barbara to chrześcijańska męczennica. Została ścięta za wiarę na początku IV wieku. To ojciec miał donieść na nią ówczesnym władzom, kiedy dowiedział się, że została chrześcijanką. Jak głosi legenda, uciekając przed ojcem, Barbara schroniła się w skalnej szczelinie. Ta skała miała się wcześniej przed nią rozstąpić.

Jest patronką dobrej śmierci oraz ciężkiej pracy. Dlatego m.in. patronuje górnikom, a także marynarzom czy kamieniarzom.

W cechowni każdej kopalni znajduje się jej figura bądź obraz z jej wizerunkiem. Bywa, że taka figura wykonana jest z węgla.

Zgodnie z tradycją - tak jest nadal m.in. w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. Tam mieszkańców górniczego osiedla rano budzi kopalniana orkiestra. Tego dnia górnicy mają wolny dzień. Z okazji ich święta organizowane są spotkania, akademie czy koncerty.

Tradycyjny mundur górniczy wywodzi się z pochodzącego z XVIII wieku stroju, który pochodził z Zagłębia Ruhry. Przy górniczym nakryciu głowy umocowane są kolorowe pióropusze. Czerwony kolor mają członkowie górniczej orkiestry, czarny górnicy, biały pracownicy dozoru, a zielony dyrektorzy.

Jednym z tradycyjnych spotkań organizowanych z okazji Barbórki są karczmy piwne. W specjalnie przygotowanych salach rozstawiane są stoły, przy których trwa wielogodzinne biesiadowanie. W tym czasie m.in. do zawodu przyjmowani są młodzi górnicy.

Dla górników bardzo ważne jest codzienne pozdrowienie. Na terenie kopalni, a szczególnie przy wejściu do zjeżdżającej pod ziemię windy, nie zwracają się oni do siebie tradycyjnym "dzień dobry ", ale mówią "Szczęść Boże".