Zakończyła się głodówka w obronie szpitala okulistycznego w Katowicach. Taką decyzję podjęli protestujący. Akcja w obronie szpitala trwa jednak nadal i "białe miasteczko", ustawione przed kliniką, zostaje.

Głodówkę przerwano po rozmowach, które odbyły się w środę. Przełomu co prawda nie było, bo zakończyło się jedynie na podpisaniu protokołu rozbieżności. Ale ponieważ wreszcie rozpoczęto z nami rozmawiać, przerywamy głodówkę – powiedział reporterowi RMF FM Marcinowu Buczkowi, Marek Czekaj, który kieruje komitetem protestacyjnym: Postanowiliśmy zawiesić głodówkę, natomiast utrzymać „białe miasteczko”, gdyż jest to miejsce, w którym załoga będzie mogła wyrazić swoją wolną wolę.

W namiotach ma przebywać rotacyjnie około 20 osób. Ustalono również, że w kolejnych rozmowach będzie brał udział mediator. Na jego znalezienie strony dały sobie dwa dni.