Katarska telewizja satelitarna al-Jazzaerra pokazała odręcznie sporządzony list, którego autorem ma być Saddam Husjan. Były iracki dyktator z radością wyraża się w nim o negatywny stanowisku jednego z przywódców szyitów, Wielkiego Ajatollaha Al-Sistaniego, wobec Irackiej Rady Zarządzającej.

Obalony przywódca – już tradycyjnie - wzywa też irackich szyitów do rozpoczęcia świętej wojny przeciwko okupantom amerykańsko-brytyjskim.

Wielki Ajatollah Al-Sistani pod koniec czerwca obłożył fatwą - klątwą islamską - tych muzułmanów, którzy uczestniczyć będą w realizacji planów powołania w Iraku specjalnej rady, mającej opracować nową konstytucję kraju. Rada Zarządzająca powstała w Iraku 13 lipca. Znaleźli się w niej przedstawiciele ugrupowań politycznych, religijnych i etnicznych.

Ten pierwszy iracki organ władzy wykonawczej ma dać Irakijczykom większy wpływ na rządzenie krajem. Rada ma pewne uprawnienia wykonawcze i prawodawcze, choć podlega władzom okupacyjnym.

23:55