Były prezydent USA Jimmi Carter został nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla. Przyznano ją za niestrudzone wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktów międzynarodowych, demokracji, praw człowieka oraz rozwoju gospodarczego i społecznego. Carter otrzyma złoty medal, dyplom i czek opiewający na 1 mln dolarów.

Nagroda ta to także krytyka polityki obecnej administracji amerykańskiej - powiedział Gunnar Berge, szef komitetu noblowskiego przyznającego nagrodę. W uzasadnieniu możemy przeczytać: W bieżącej sytuacji, naznaczonej groźbą użycia siły, Carter pozostaje wierny zasadom, że konflikty muszą być - tak dalece, jak tylko jest to możliwe - rozwiązywane w drodze mediacji.

KOMENTARZE

Jimmi Carter był prezydentem Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie lat 70. Dał się poznać jako zwolennik rozbrojenia w stosunkach Wschód - Zachód; w dużej mierze dzięki jego mediacji na Bliskim Wschodzie zawarty został pierwszy w historii traktat pokojowy między Izraelem a państwem arabskim – Egiptem (III 1979). Jego zdolności dyplomatyczne wielokrotnie były wykorzystywane przez kolejne administracje w czasie misji mediacyjnych w różnych regionach świata, m.in. na Bałkanach.

JIMMY CARTER – KILKA FAKTÓW Z ŻYCIA

Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje specjalny komitet parlamentu norweskiego (składający się z 5 osób, wybierany przez norweski Storting). Otrzymać ją mogą zarówno instytucje, organizacje międzynarodowe, jak i osoby, działające na rzecz zbliżenia między narodami, pokoju czy rozbrojenia.

Nagrodę wręcza się w Oslo 10 grudnia, w rocznicę śmierci jej fundatora A.B. Nobla. Od 1971 roku pokojowym Noblem uhonorowano 29 osób i organizacji, m.in. Lecha Wałęsę w 1983 roku.

LISTA LAUREATÓW POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

07:00