Czym są syndrom sztokholmski i mechanizm błędnego koła? Jak z nich wyjść? Odpowiedzi m.in. na te pytania zawiera podręcznik stworzony przez poznańskie Stowarzyszenie Kobiet Konsola.

"Podręcznik dla liderek i liderów Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu na Płeć" powstał z myślą o ludziach, którzy chcieliby włączyć się w działania na rzecz tworzenia świata wolnego od przemocy, a przede wszystkim przemocy wobec kobiet. Jak dodają autorki, "podręcznik jest dla tych, którzy chcą przestać milczeć i sprzeciwiają się trwaniu dłużej w niemym przyzwoleniu na przemoc i dyskryminację. Odwaga cywilna stanowi fundament społeczeństwa obywatelskiego".

Chciałybyśmy zmobilizować społeczności małych i większych miast Wielkopolski do działania na rzecz zmiany, gdyż brak głosu w tej sprawie to milcząca zgoda - piszą autorki podręcznika.

Materiały, przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola, powstały w ramach projektu "Wielkopolska Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Całą książkę można pobrać tutaj.

Stowarzyszenie Kobiet Konsola to poznańska organizacja pozarządowa, działająca formalnie od 1999 roku. Wizją Konsoli jest Polska, w której kobiety i mężczyźni mają równe prawa i równe szanse. Polska, a w szczególności Poznań i Wielkopolska, w której nie ma dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć.