Mieszkasz w Krakowie i nie masz pracy? Możesz zostać dziennym opiekunem dla dzieci. Bezpłatne szkolenia rozpoczną się już w przyszłym tygodni. W pierwszym etapie umowy zostaną podpisane z dziesięcioma osobami. Będą się one opiekować dziećmi w pomieszczeniach udostępnione przez żłobki. Czas pracy to 8 godzin a grupa ma liczyć troje maluchów. Opiekunowie mają szansę zarobić 2500 zł miesięcznie. Chętnych do pracy szuka również Wrocław.

Dzienny opiekun będzie sprawował opiekę nad trójką dzieci w wieku do lat 3 przez 8 godzin dziennie w dni robocze w pomieszczeniach udostępnionych przez żłobki samorządowe. W tym roku będą to placówki: przy ul. Majora 18, Świtezianki 7 oraz na os. Tysiąclecia 14.

Opiekun zostanie zatrudniony na umowę zlecenie przez dyrektora żłobka i dostanie stałe wynagrodzenie w wysokości 800 zł brutto miesięcznie. Pozostałe wynagrodzenie uzależnione będzie od obecności dzieci (płatne 3,50 zł brutto za godzinę), łącznie ok. 2 500 zł brutto przy 100 procentowej frekwencji dzieci. W czasie nieobecności maluchów, w ramach stałego wynagrodzenia, dzienny opiekun wykonywał będzie dodatkowe prace zlecone przez dyrektora żłobka: dekoracje sali, przygotowanie zabaw i materiałów dydaktycznych, zastępowanie innych dziennych opiekunów.

Dla kogo praca?

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoby takie będą musiały odbyć 40-godzinne szkolenie uzupełniające. W szkoleniu nie musi uczestniczyć osoba, która pracowała z dziećmi do lat 3 przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Osoby bez takich kwalifikacji muszą przejść 160-godzinne szkolenie. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest podpisanie oświadczenia, że po ukończeniu kursu przystąpią do projektu i podpiszą umowę na świadczenie usług dziennego opiekuna.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 12/616-94-87.

Opiekunów szuka też Wrocław

Nabór na opiekuna dziennego trwa również we Wrocławiu. "Nianię" zatrudni miasto. Zaczęły się już zapisy na darmowe szkolenia dla chętnych. Po ukończeniu specjalnego kursu można podjąć pracę. Jest to rodzaj opiekunki społecznej, tyle, że we własnym domu. Taka ciocia zajmująca się dziećmi. Grupą maluchów do pięciorga. Dziećmi, które nie ukończyły trzeciego roku życia - tłumaczy Lucyna Pachciarz koordynator projektu. Na szkolenia można się zgłaszać do wrocławskiego magistratu.

(ug)