Semestr zimowy na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Zarządzenie w tej sprawie podpisał rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak.

Semestr zimowy na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Zarządzenie w tej sprawie podpisał rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak.
Brama Uniwersytetu Warszawskiego /RMF FM /Archiwum RMF FM

W formie internetowej odbywać się będą  zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy i dyżury wykładowców. Są jednak możliwe odstępstwa od tej zasady. "W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu prowadzącego z uczestnikami zajęć, jak również w przypadku konieczności zachowania właściwego toku kształcenia, zajęcia dydaktyczne w całości lub w części mogą być prowadzone w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych" - czytamy w zarządzeniu rektora UW.

Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.


Zdalnie mają odbywać się także egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty z języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Całe zarządzenie rektora UW dostępne jest tutaj