Jan Paweł II powinien zostać kanonizowany natychmiast – z pominięciem etapu beatyfikacji. Jak pisze „Życie Warszawy”, chce tego część kardynałów. Gazeta powołuje się na rozmowę z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem.

Emerytowany metropolita wrocławski przebywał w Rzymie na konsystorzu kardynalskim. Gdyby ten postulat miał być spełniony, Benedykt XVI musiałby uchylić zwykłe procedury kanoniczne, które wymagają, by kandydata na ołtarze najpierw ogłosić błogosławionym.

Obecny papież zrobił już dla swojego poprzednika wyjątek – podjął bowiem decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego z pominięciem obowiązku odczekania pięciu lat od chwili śmierci. Dziś kończą się prace krakowskiego Trybunału Rogatoryjnego, którego zadaniem było zebranie świadectw, które zostaną wykorzystane w procesie beatyfikacji Jana Pawła II.