Powrót dzieci do szkół, polepszenie sytuacji w ochronie zdrowia i zniesienie ograniczeń wynikających z Covid-19 - na te trzy kwestie najczęściej wskazywali uczestnicy sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", pytani o swoje oczekiwania na 2021 rok dotyczące sytuacji w Polsce.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 21-22 grudnia 2020 r. Wzięło w nim udział 1000 osób. Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi na pytanie: Jakie są Pani/ Pana oczekiwania na 2021 dotyczące sytuacji w kraju? 

Powrót dzieci do szkół to odpowiedź, która uzyskała najwięcej wskazań - 43,8 proc. Na drugim miejscu jest polepszenie sytuacji w ochronie zdrowia - 42,4 proc. Spora część badanych chce też zniesienia ograniczeń wynikających z Covid-19 - 37,9 proc. 

Respondenci oczekują też, że 2021 przyniesie powrót wzrostu gospodarczego - taką odpowiedź wskazuje 32,9 proc. Czekają także na wprowadzenie szczepień przeciwko Covid-19 - 20,4 proc. 

Badanych zapytano też o zapowiadane przez rządzących zmiany w wymiarze sprawiedliwości i na rynku mediów. Te pierwsze uzyskały 19,3 proc. wskazań, a drugie - zaledwie 5,1 proc.

Czy Polacy oczekują w 2021 roku obniżki podatków? Ta odpowiedź zdobyła 16,5 proc. głosów. Niewiele więcej - 17,1 proc. - ma zmniejszenie bezrobocia. Niewielka część badanych oczekuje napływu nowych środków unijnych - 9,1 proc. 

Czego oczekują wyborcy poszczególnych partii?

Jak oczekiwania dotyczące 2021 roku rozkładają się wśród elektoratów partii, które funkcjonują na polskiej scenie politycznej? 

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy najczęściej (po 42 proc.) wskazywali w badaniu odpowiedzi dotyczące powrotu dzieci do szkół i polepszenia sytuacji w ochronie zdrowia. Bardzo ważny jest też dla nich również (37 proc.) powrót wzrostu gospodarczego.

Osoby, które w ostatnich wyborach parlamentarnych oddały swój głos na Koalicję Obywatelską, również chcą przede wszystkim powrotu uczniów do szkół (49 proc.) i poprawy sytuacji w ochronie zdrowia (43 proc.). Zależy im też (33 proc.) na zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. 

Wśród wyborców Lewicy najwięcej wskazań (50 proc.) zdobyła odpowiedź dot. poprawy sytuacji ochrony zdrowia. Na kolejnych miejscach znalazły się wprowadzenie szczepień przeciwko Covid-19 (41 proc.) i zniesienie ograniczeń (39 proc.).

Jakie priorytety mają osoby, które w ostatnich wyborach głosowały na Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15? W tej grupie najwięcej wskazań - aż 82 proc. - ma powrót dzieci do szkół. Na kolejnych miejscach są poprawa sytuacji w służbie zdrowia (54 proc.) i zniesienie restrykcji epidemicznych (36 proc.).

Na co w 2021 roku czekają wyborcy Konfederacji? Badanie pokazuje, że chcą przede wszystkim zniesienia ograniczeń związanych z pandemią (79 proc.), powrotu wzrostu gospodarczego (47 proc.) i pozytywnych zmian w służbie zdrowia (43 proc.). Co ciekawe, powrót dzieci do szkół nie jest już dla nich tak ważny - ta odpowiedź ma 29 proc. wskazań, czyli znacznie mniej niż wśród zwolenników innych ugrupowań.