Sąd Lustracyjny orzekł w sprawie Piotra Ikonowicza z PPS. Stwierdził, iż nie był on agentem i nie ma przeszkód, aby kandydował na prezydenta.

O uznanie prawdziwości oświadczenia lustracyjnego Ikonowicza wniósł sam Rzecznik Interesu Publicznego Bogusław Nizieński.

Żaden z materiałów jakie zostały nadesłane, nie daje podstaw ażeby można było zakwestionować oświadczenie lustracyjne pana posła Ikonowicza kandydata na stanowisko prezydenta - powiedział rzecznik.

Sąd Lustracyjny potwierdził też prawdziwość oświadczenia Dariusza Grabowskiego, który również nie współpracował ze specsłużbami PRL. Odroczono natomiast procesy Tadeusza Wileckiego i Marka Ciesielczyka.

08:15