Zaginął 800-kilogramowy kamień upamiętniający rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego; zniknął z białoruskiej wsi Bućki, gdzie stał prawie 70 lat. Sprawą zaginionego głazu zajęła się Ambasada Polski w Mińsku.

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek - napisano na pomniku w 1935 roku. 4 lata później, gdy ziemie te zajęła armia radziecka, kamień wywieziono w pole, poza wieś i pozostawiono pod drzewami.

Kilka miesięcy temu strona polska podjęła starania o przewiezienie pamiątki i ustawienie obok budynku ambasady w Mińsku. Władze rejonu Wilejka wyraziły zgodę, wczoraj jednak kamień zniknął.