Policjanci z wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się m.in. fałszowaniem dokumentów. W trzech województwach zatrzymano 18 osób w wieku od 27 do 59 lat.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy podrabiali m.in.: dowody osobiste, prawa jazdy, paszporty, dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, dokumenty służące do legalizacji pobytu cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie RP - w tym cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, dokumenty służące do tworzenia nowej tożsamości osób ukrywających się przed organami ścigania, będących poszukiwanymi Europejskim Nakazem Aresztowania oraz inne dokumenty. Prawdopodobnie zajmowali się też paserstwem. 

Członków grupy zatrzymano na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. To 6 kobiet i 12 mężczyzn. Mężczyzna podejrzany o kierowanie grupą wpadł w trakcie fałszowania dokumentów.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. sfałszowane dokumenty tożsamości i dyski twarde komputerów, które będą teraz analizowane. Śledztwo jest rozwojowe i planowane są dalsze zatrzymania. 

Nadzorująca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Opolu wystosowała wobec części podejrzanych wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób zastosowano dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.


(MN)