Osoby, które nabędą prawo do emerytury, a chcą dalej pracować u swojego pracodawcy, nie będą musiały już rozwiązywać stosunku pracy, bo nie stracą prawa do świadczenia - zapowiada "Gazeta Prawna".

Zmiana ta będzie też dotyczyć osób, które obecnie pracują i nie dostają świadczenia ZUS. Rząd chce umożliwić im otrzymywanie emerytury i kontynuowanie zatrudnienia. Zakłada to uchwalona przez Sejm ustawa, którą w środę zajmie się Senat. Wejdzie w życie jeszcze przed nowym rokiem.

Obecne przepisy usztywniają sytuację na rynku pracy, mogą też powodować dezaktywizację starszych osób. Często wybierają one emeryturę i chcąc ją otrzymywać, rezygnują z pracy.

Takie rozwiązanie to pierwszy krok w stronę likwidowania utrudnień dla chcących pracować emerytów. Opozycja i eksperci postulują jednak, by pójść dalej i całkowicie znieść limity

dorabiania emerytów oraz osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Jak ustaliła "Gazeta Prawna", projekt ustawy proponujący zniesienie limitów dorabiania dla emerytów złożył w piątek do marszałka Sejmu klub PiS.