Język rosyjski i kultura Hiszpanii to przedmioty, z których egzaminy zdają dziś maturzyści. Chęć zdawania egzaminu z języka rosyjskiego zadeklarowało 27 tysięcy abiturientów, czyli 6 procent przystępujących w tym roku do egzaminu dojrzałości.

Moskiewski korespondent RMF FM Przemysław Marzec wziął testy maturalne z języka rosyjskiego i sprawdził, jak z gramatycznymi zadaniami radzą sobie Rosjanie. Posłuchaj:

Z kolei egzamin z kultury Hiszpanii (historii, historii sztuki i geografii) zdają tylko maturzyści ze szkół dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, którzy ubiegają się nie tylko o polskie, ale też o hiszpańskie świadectwo maturalne.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 440 tysięcy uczniów. Egzaminy pisemne rozpoczęły się 4 maja i potrwają do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 29 maja.