MON przyjęło dymisję p.o. kanclerza Akademii Sztuki Wojennej Tomasza Nowogórskiego. Wcześniej media podały, że ASzWoj organizuje przetarg na dostawę piwa za ponad 350 tys. zł.

MON przyjęło dymisję p.o. kanclerza Akademii Sztuki Wojennej Tomasza Nowogórskiego. Wcześniej media podały, że ASzWoj organizuje przetarg na dostawę piwa za ponad 350 tys. zł.
Przetarg na piwo został anulowany (zdj. ilustracyjne) /Marcin Bielecki /PAP

Informuję, że w dniu 3.11.2017 r. Tomasz Nowogórski złożył dymisję z pełnionej funkcji p.o. kanclerza Akademii Sztuki Wojennej. Dymisja została przyjęta. Jednocześnie zawiadamiam, że przetarg nr 71/2017 został anulowany - napisała w komunikacie ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz, rzecznik prasowy MON.

Wcześniej media podawały, że uczelnia organizuje przetarg na dostawę piwa za ponad 350 tys. zł. Powoływały się na ogłoszenie o przetargu, zamieszczone na stronie Akademii.

W związku z tymi publikacjami Nowogórski oświadczył na stronie Akademii, że ASzWoj nadzoruje działalność Kasyna, które posiada otwartą, publicznie dostępną restaurację, świadczącą usługi gastronomiczne w dzielnicy Rembertów. Kasyno ASzWoj posiada wszelkie pozwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej, w tym także zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc., wydane przez Urząd Dzielnicy Rembertów - dodał.

Nowogórski informował też, że sprzedaż i podawanie piwa/napojów alkoholowych "nie stoi w sprzeczności z przepisami dotyczącymi jednostek wojskowych, bowiem zgodnie z zarządzeniem Nr 31/MON z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wyrażania zgody na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na prowadzenie takiej działalności w miejscach znajdujących się pod jego zarządem, a nie będących w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych".

Kasyno ASzWoj jest takim miejscem - dodawał Nowogórski. Podkreślił, że na podstawie decyzji Nr 291/MON z 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu ASzWoj, może ona "prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą w zakresie: produkcji, handlu i usług".

Ogłoszenie to zatem należy traktować jako w pełni zgodne z przepisami obowiązującego prawa i nie posiadające znamion precedensu - oświadczył Nowogórski.

(mpw)