Sejm uzupełnił w piątek porządek obrad o sprawozdanie komisji kultury o uchwale Senatu ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – tzw. „lex TVN”. W piątek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała Sejmowi odrzucenie uchwały Senatu ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Za uzupełnieniem porządku głosowało 227 posłów, 221 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W piątek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała uchwałę Senatu ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Komisja Kultury negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu, zarekomendowała Sejmowi odrzucenie uchwały Senatu.

Opozycja: Komisja zwołana nielegalnie

Posłowie opozycji wielokrotnie zgłaszali uwagi, że komisja jest "nielegalna" i zwołana w "nieregulaminowym trybie". Cześć posłów opozycji w trakcie głosowania opuściła obrady komisji.

9 września Senat odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji przyjętą wcześniej przez Sejm.

W opinii ekspertów zmiany w prawie spowodują, że stacja TVN straci koncesję na nadawanie - chyba, że zostanie sprzedana przez obecnego właściciela, czyli amerykański koncern Discovery.

Projekt "lex TVN" dotyczy przyznawania koncesji mediom należącym do zagranicznego kapitału: wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Politycy PiS przekonują, że nowe prawo ma chronić polskie media przed przejęciem przez kapitał rosyjski, chiński czy arabski.