Jeśli nie chcemy lub nie możemy spisać współlokatorów, możemy podać, że nikt z nami nie mieszka. Osoby, które zawarły jednopłciowe małżeństwo za granicą, mogą jako stan cywilny podać: żonaty/zamężna. GUS uzna te informacje za zgodne z prawdą - informuje w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Dziennik zwraca uwagę, że "w trakcie półtora miesiąca zbierania danych o obywatelach pojawiło się mnóstwo wątpliwości związanych z Narodowym Spisem Powszechnym". "Jedno z zastrzeżeń dotyczy możliwości spisania się przez internet bez konieczności wizyty rachmistrza. Aby to zrobić, należy podać dokładne dane, w tym PESEL, pozostałych osób, które mieszkają pod danym adresem. Zdaniem RPO z perspektywy ochrony prawa do prywatności nie wydaje się zasadne, aby dzielić się swoimi danymi osobowymi ze wszystkimi współlokatorami" - podkreśla.

"DGP" dodaje, że "z odpowiedzi prezesa GUS Dominika Rozkruta wynika, że osoba dorosła, która jako pierwsza zaloguje się do aplikacji spisowej, podaje informacje o lokalu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala jego skład osobowy oraz określa relacje rodzinne pomiędzy współlokatorami". "Przyjęte rozwiązanie umożliwia zatem spisanie się wszystkim wspólnie zamieszkującym osobom, po zalogowaniu się do aplikacji spisowej tylko jednego pełnoletniego mieszkańca" - tłumaczy Rozkrut, cytowany w artykule.

Jak informuje gazeta, prezes GUS "przyznaje, że podczas spisu mogą wystąpić różne sytuacje życiowe, np. mieszkać wspólnie mogą osoby niespokrewnione (wynajmujące mieszkanie)". Stąd - wyjaśniono - przewidziano "możliwość samospisania wyłącznie siebie, bez podawania informacji o współmieszkańcach - członkach tego samego gospodarstwa domowego, jeśli nie wyraziły one zgody na wspólne spisanie się, lub o których osoba spisująca nie ma wiedzy". "Wtedy wszyscy, którzy nie zostaną wykazani, mimo wspólnego zamieszkiwania są zobowiązani do samodzielnego dokonania spisu. GUS zaznacza, że w takiej sytuacji ta informacja będzie uznana za zgodną z prawdą" - podano.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Narodowy Spis Powszechny. Uwaga na oszustów!