Zamiast dyskutować o zmianie traktatów polsko-niemieckich, Warszawa powinna prowadzić strategię aktywnego prawnego zwalczania pozwów wysiedlonych. Władze powinny też mobilizować rząd niemiecki do równie czynnej walki prawnej z Powiernictwem Pruskim – uważa Jacek Stawiski, dyrektor informacji RMF FM.

Zaniedbań po niemieckiej stronie w kwestii stosunków polsko-niemieckich w ostatnich latach jest niemało. Ale i po polskiej stronie mamy do czynienia z realnym zakwestionowaniem przez rządzący PiS dorobku ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat mrówczej pracy na rzecz pojednania i wspólnoty polsko-niemieckiej.

Wybryki wąskiej grupy radykalnych wysiedlonych to dla rządzących pretekst do kompletnego przewartościowania postrzegania Niemiec. Nie tyle grozi nam epoka lodowcowa, ile grozi kompletna nijakość i apatia w związkach z największym, najbogatszym i najważniejszym sąsiadem.

Jacek Stawiski, dyrektor informacji RMF FM.