Jak zachowa się w Brukseli premier Marek Belka? Mimo zapewnień wiceministra spraw zagranicznych, Jana Truszczyńskiego, posłowie nie są pewni, jaką postawę zajmie rząd na zaczynającym się dziś unijnym szczycie w Brukseli.

W czasie wczorajszej debaty w Sejmie Jan Rokita stwierdził, że Platforma Obywatelska jest pełna obaw, co do intencji premiera Marka Belki w Brukseli. Mamy prezydenta i rząd, który wbrew stanowisku opinii publicznej i wbrew stanowisku parlamentu, chce poddać polskie interesy w Europie, tego się przynajmniej obawiamy.

W debacie zwracano także uwagę, że Polskę reprezentować będą premier i ministrowie, którzy nie uzyskali jeszcze wotum zaufania. Dlatego lider Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński sugeruje Markowi Belce to, co powinien powiedzieć w Brukseli: Panie i panowie, po pierwsze jestem w szczególnej sytuacji, a po drugie jest uchwała Sejmu i nie mogę jej złamać, przykro mi bardzo; nie mogę tego podpisać.

Wczoraj wiceminister spraw zagranicznych zapewniał, że premier Belka nie zgodzi się na zapisy niekorzystne dla Polski. Truszcyński był jedynym przedstawicielem gabinetu w czasie debaty - ławy rządowe były puste.