​Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli miasta i gminy Barwice (Zachodniopomorskie) i jej decyzji podatkowych w stosunku do spółki "Przemtorf" skierowała do prokuratury zawiadomienie przeciw byłemu burmistrzowi Barwic i członkowi zarządu firmy - dowiedziała się PAP.

Nowy burmistrz Barwic Mariusz Kielin powiedział PAP, że co prawda wie, że kontrola się zakończyła, ale nie wiedział o skierowaniu do prokuratury wniosku przeciw byłemu burmistrzowi miasta. Jestem zaskoczony tą sytuacją - przyznał.

Mogę jedynie powiedzieć, że nie wnieśliśmy uwag i zastrzeżeń do protokołu z kontroli CBA w naszej gminie - powiedział PAP nowy burmistrz.

Adwokat Tadeusz Czernicki jako pełnomocnik członka zarządu spółki "Przemtorf" Jana Pastuszki powiedział PAP, że zarząd wiedział z mediów o przeprowadzonej kontroli przez CBA w UMiG w Barwicach, ale nie był informowany o jej wynikach i ewentualnych jej skutkach, czyli wszczęciu śledztwa przeciw urzędnikom ratusza w Barwicach.

Skoro Zarząd spółki nie zna wyników kontroli CBA oraz ewentualnego postępowania w prokuraturze nie może rzeczowo wypowiedzieć się w niniejszej sprawie - zaznaczył mec. Czernicki. Mój mocodawca nie jest poinformowany o tym, że toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie - dodał w rozmowie z PAP prawnik.

Agenci z wydziału kontroli szczecińskiej delegatury CBA od sierpnia do stycznia 2019 roku badali decyzje podatkowe gminy z ostatnich 10 lat - od 2008 do 2017 roku. W tych latach burmistrzem był poprzednik Kielinga - Zenon Maksalon.

Agenci CBA ustalili, że Zakład Produkcji Torfowej Przemtorf zaniżał w deklaracjach podatkowych za te 10 lat powierzchnię zajmowanych nieruchomości. Ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Barwice nie było decyzji o wysokości faktycznie należnego podatku, mimo, że wiedział o zmniejszeniu, nie wszczął postępowań w związku z uchybieniami - ustalili kontrolerzy CBA.

Według Biura gmina nie uzyskała za lata 2008-2017 co najmniej 7 mln 482 tys. zł dochodów.

W związku z ustaleniami kontroli Biuro złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego przez poprzedniego burmistrza Barwic. Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników barwickiego urzędu miasta i gminy wszczęła 13 marca Prokuratura Rejonowa w Szczecinku (Zachodniopomorskie).

Drugie zawiadomienie CBA dotyczyło składającego deklaracje na poczet podatku od nieruchomości za lata 2008-2017 na poczet podatku od nieruchomości członka zarządu "Przemtorfu". Zarzucono mu przestępstwo zatajenia prawdy lub podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej.

O stwierdzonych nieprawidłowościach CBA zawiadomiło też ministra środowiska jako organ kontrolny koncesji na wydobywanie torfu przez "Przemtorf", wydanej w lipcu 2018 roku przez wojewodę zachodniopomorskiego. W tej sprawie resort jeszcze w listopadzie 2018 roku podjął postępowanie, by stwierdzić nieważność decyzji koncesyjnej wojewody - wynika z informacji PAP.

Opracowanie: