Radni Jedwabnego przyjęli rezygnację Krzysztofa Godlewskiego ze stanowiska burmistrza. Dymisję zapowiadał on jeszcze przed lipcowymi uroczystościami 60. rocznicy pogromu Żydów. Tłumaczył się, między innymi zmęczeniem atmosferą, jaka panuje wokół miasta.

W tajnym głosowaniu dwunastu radnych opowiedziało się za odwołaniem Godlewskiego, sześciu chciało pozostawienia go na stanowisku. Krzysztof Godlewski był burmistrzem Jedwabnego od 10 lat. Odwołany, będzie pełnił funkcję do czasu powołania nowego burmistrza. Po dzisiejszej decyzji rezygnację z funkcji zapowiedział przewodniczący rady miasta i gminy - Stanisław Michałowski. Jemu oponenci zarzucili, że mimo negatywnego stanowiska rady, wziął udział w uroczystościach 10 lipca.

Foto: Archiwum RMF

22:10