Frederik Bolkestein, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, odradza Polsce powrót do negocjacji na temat VAT w budownictwie. Rozdział zatytułowany „Podatki”, który dotyczy między innymi VAT, zamknęliśmy w końcu marca. Wicepremier Marek Pol zapowiedział jednak w środę, że Polska będzie chciała ponownie otworzyć ten rozdział i negocjować obniżenie 22 procentowego VAT-u w budownictwie.

Bolkestein podkreśla, że jeżeli polski rząd ponownie otworzy negocjacje na temat podatków, to zrobi to na własną odpowiedzialność. Może to pociągnąć za sobą niespodziewane konsekwencje, między innymi może to sprowokować Komisję Europejską do ponownego otwarcia innych rozdziałów. Bolkestein uważa, że mogłaby to być na przykład sprawa akcyzy na papierosy i domagać się jej podniesienia.

00:20