Bronisław Komorowski formalnie objął urząd prezydenta. Przed Zgromadzeniem Narodowym złożył przysięgę, którą zakończył słowami "Tak mi dopomóż Bóg".

Tekst przysięgi brzmi: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.

W czasie, gdy Komorowski składał przysięgę parlamentarzyści stali. Posłowie, z wyjątkiem przedstawicieli PiS, nagrodzili go brawami.

Komorowskiemu towarzyszyła żona Anna, na sali posiedzeń Sejmu zgromadzili się posłowie i senatorowie, przedstawiciele najwyższych władz państwowych z premierem Donaldem Tuskiem na czele.

Z galerii zaprzysiężenie obserwowali zaproszeni goście m.in. byli prezydenci: Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele Kościołów i wspólnot religijnych, wojska, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzina i przyjaciele Bronisława Komorowskiego.