Rzeszowska prokuratura będzie badać nieprawidłowości przy egzaminach na aplikację radcowską – to polecenie ministra sprawiedliwości. Sprawdzane będą te okręgi, gdzie testy zdało dużo więcej osób, niż średnio w całym kraju.

Średnio w kraju egzaminy na aplikację radcowską zdało ponad 20 procent. W trzech okręgach jednak liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą ilość punktów, była znacznie wyższa. We Wrocławiu np. testy pomyślnie przeszło aż 75 procent chętnych. Dwa pozostałe „podejrzane” okręgi to Katowice i Poznań.

- Różnice między średnią krajową a wynikami w tych trzech okręgach zdają się sugerować, że to nie jest dzieło przypadku, ale wynik poważnych nieprawidłowości przy przeprowadzeniu egzaminu - powiedział Zbigniew Ziobro. Okręgowe rady adwokackie otrzymały już polecenie ponownego sprawdzenia prac.

Całej sprawie pikanterii dodaje fakt, że w 10 z 250 pytań w testach na aplikację radcowską były błędy. Część zadań była źle sformułowana, niektóre odpowiedzi były nieprecyzyjne. Pojawiły się także podejrzenia, że w kilku miastach zdający mogli wcześniej znać pytania.

Weryfikację egzaminów zapowiada także Krajowa Rada Radców Prawnych. Jej prezes Zenon Klatka tłumaczy, że poprzeczka dla przygotowujących egzamin była ustawiona bardzo wysoko. Trzeba było bowiem przygotować aż 250 pytań z 19 dziedzin prawa. To zadanie spoczęło na barkach 5-osobowej komisji. W jej składzie był też przedstawiciel resortu sprawiedliwości. - To nie jest takie proste – w 5 osób z różnym doświadczeniem zawodowym sprostać 19 dziedzinom prawa - tłumaczy szef Rady.

Dziwi go fakt, że trudny egzamin niespotykanie dobrze poszedł w trzech miastach; tłumaczy jednak, że dochowano wszelkiej staranności. - We wszystkich komisjach konkursowych było po dwóch przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości. Oni pilnowali uczciwości tego procesu - argumentuje.

Egzamin nie będzie ani anulowany, ani powtórzony. Ustawa bowiem nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego. Poza tym w takiej sytuacji poszkodowani byliby wszyscy, którzy go zdali.

Ponad 5 tysięcy osób zdaje dziś egzaminy na aplikacje prawnicze – adwokacką, radcowską i notarialną. Po raz pierwszy kandydaci w całym kraju rozwiązywać będą jednocześnie jednakowe testy. czytaj więcej

W tym roku po raz pierwszy egzaminy na prawnicze aplikacje obywały się według nowych zasad. Wszyscy kandydaci pisali jednocześnie takie same testy. Największym powodzeniem cieszyła się właśnie aplikacja radcowska. Młodzi prawnicy mówili, że nowe zasady rekrutacji otwierają większości z nich zamkniętą dotychczas drogę do kariery zawodowej.