6 grudnia może dojść do blokady Centralnej Magistrali Kolejowej. Podwykonawcy włoskiej firmy Astaldi grożą protestem firmie PKP Polskie Linie Kolejowe. Ich zdaniem, celowo opóźnia ona wypłaty należności za wykonane prace na linii kolejowej Lublin- Warszawa.

Po groźbie blokady budów, za które odpowiada włoska Astaldi - firma przekazała podwykonawcom wszystkie niezbędne dokumenty, których brakiem zasłaniały się PKP PLK, żeby wypłacić pieniądze.

Tymczasem jak mówią podwykonawcy, PKP PLK domagają się kolejnych dokumentów a po ich złożeniu, słyszą, że znowu czegoś brakuje.

Po poniedziałkowym spotkaniu, podwykonawcy, usłyszeli, że w sprawie płatności mają pójść do sądu. I jak podkreślają ich cierpliwość się skończył.

6 grudnia zapowiadają blokadę Centralnej Magistrali Kolejowej w Warszawie. Nie zrobią tego, jeżeli otrzymają oświadczenia od PKP PLK, podpisane przez "osoby upoważnione i potwierdzające, że należności zostaną uregulowane".  

(ug)