Konsultacje tak, konkurencyjny szczyt nie. Prezydent po spotkaniu ze związkowcami z OPZZ w sprawie służby zdrowia zapowiedział jednak szerokie konsultacje w sprawie przedstawionych Sejmowi projektów ustaw ze zdrowotnego pakietu.

Skoro zebrał się (biały) szczyt, to nie zamierzam urządzać żadnego szczytu o charakterze konkurencyjnym. Zamierzam tylko prowadzić konsultacje co do tych ustaw, których projekty zostały przedstawione Sejmowi; (...) o niektórych ich wadach i groźbach była dzisiaj mowa - powiedział prezydent po spotkaniu ze związkowcami:

Przypomniał w tym kontekście, że przysługuje mu inicjatywa ustawodawcza i prawo zawetowania ustawy, bądź skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Potrzebę nie słów, a zmian, widzą zapewne pielęgniarki. Dziś urlopy na żądanie wzięły te ze szpitali w Opolu Lubelskim i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie.

Na jutro podobną akcję zaplanowały pielęgniarki z placówek w Puławach, Kraśniku i szpitalu klinicznym numer cztery w Lublinie.