Dotychczasowa wicewojewoda świętokrzyska Beata Oczkowicz została nowym wiceministrem obrony. Premier Donald Tusk mianował ją w środę na to stanowisko na wniosek ministra obrony Tomasz Siemoniaka - poinformował rzecznik MON Jacek Sońta.

Nowej wiceminister MON podlegać mają Departament Infrastruktury, Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Oczkowicz będzie także nadzorować Agencję Mienia Wojskowego i Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Ministerstwo obrony, jak na skalę swojego działania i rozmiar, miało bardzo wąski skład - byli to zaledwie jeden sekretarz i dwóch podsekretarzy stanu, którzy mieli rozległe obowiązki - powiedział szef MON Tomasz Siemoniak. Nowa pani podsekretarz stanu, która dobrze zna się na sprawach infrastruktury, inwestycji, te właśnie obszary objęła - poinformował.

Wprowadzając ją do MON komentowałem nawet, że inni wiceministrowie uśmiechają się z zadowoleniem, bo dzisiaj pracy jest za dużo na trójkę. Na wiceministrach spoczywają obowiązki parlamentarne - udziału w posiedzeniach komisji i plenarnych, pracach komitetów rządowych i zespołów międzyresortowych; MON jest specyficznym ministerstwem, od wiceministrów oczekuje się także udziału w wielu uroczystościach. Pani Oczkowicz przychodzi do ciężkiej pracy - dodał Siemoniak.

Studiowała na politechnice świętokrzyskiej

Nowo mianowana podsekretarz stanu jest absolwentką wydziału budownictwa lądowego Politechniki Świętokrzyskiej, ukończyła również studia podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem" oraz "Menedżer jakości" na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Związana z PSL Oczkowicz w 2010 r. została powołana na stanowisko wicewojewody świętokrzyskiego. Wcześniej pracowała m.in. w referacie budownictwa Urzędu Gminy w Piekoszowie oraz w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Kielcach, gdzie odpowiadała głównie za realizację inwestycji drogowych. Była także zatrudniona w zakładzie gazowniczym w Kielcach, od października 2003 jako kierowniczka działu inwestycji i remontów, odpowiadając za gazyfikację miejscowości województwa świętokrzyskiego.

Jest mężatką, ma córkę i syna.