"Andrzej Waltz zwrócił pieniądze ze sprzedaży kamienicy Noakowskiego 16" - powiedziała zastępca rzecznika Urzędu m.st. Warszawy Agnieszka Kłąb. Mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz przelał na konto warszawskiego ratusza ok. 1 mln 87 tys. zł. "Potwierdzam, że pieniądze wpłacone przez pana Andrzeja Waltza wpłynęły" - dodała. Również córka Hanny Gronkiewicz-Waltz oddała środki uzyskane z reprywatyzacji budynku przy Noakowskiego. "Dominika Waltz-Komierowska zwróciła środki ze sprzedaży kamienicy na konto miasta. Jest to kwota analogiczna do kwoty zwróconej przez pana Andrzeja Waltza" - wyliczyła Agnieszka Kłąb.

22 grudnia ubiegłego roku komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa.

Posłowie komisji zobowiązali osoby uczestniczące w reprywatyzacji "do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln złotych".

Chodziło o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 roku m.in. Andrzej Waltz, mąż prezydent stolicy.

Z łącznej kwoty świadczeń spadkobiercy, rodzina Waltzów miałaby zapłacić 5,4 miliona złotych, z czego Andrzej Waltz i córka Dominika mieli do zapłacenia po ok. milionie złotych.

Mąż prezydent Warszawy zapowiada odwołanie od decyzji

W piśmie skierowanym w czwartek do biura podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Waltz podkreślił, że "działając w imieniu własnym oświadcza, że zamierza wykorzystać środki zaskarżenia odwołując się w całości od decyzji" komisji weryfikacyjnej.

"Jednak w celu uniknięcia bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego) zamierzam spełnić przedmiotowe świadczenie orzeczone nieprawomocnymi decyzjami z uwagi na opatrzenie ich rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 4111 pkt 1k.c.). Proszę o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew środków" - napisał.


Pieniądze przekazane przez męża prezydent stolicy, miałyby trafić na konto depozytowe, aby po ewentualnym korzystnym odwołaniu się przez Andrzeja Waltza mógł je odzyskać.

"Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna podziękować mężowi za zwrot pieniędzy"

Cieszę się, że Andrzej Waltz zwrócił pieniądze z reprywatyzacji Noakowskiego 16 - powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jak dodał, Hanna Gronkiewicz Waltz powinna podziękować mężowi.

Cieszę się. Gdyby komisja weryfikacyjna nie powstała, w ogóle nie byłoby tematu i - tak jak większość afer III Rzeczpospolitej - rozmyłby się - stwierdził Patryk Jaki przewodniczący komisji weryfikacyjnej.

(ug)