Komisja Europejska zaakceptowała nowy program ekologiczny LIFE dla województwa Małopolskiego. Strategia walki ze zmianami klimatycznymi i smogiem zostanie wsparta 70 milionami złotych.

Przyczyną powstania programu jest fakt, że dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska nie są w dostatecznym stopniu realizowane w gminach województwa małopolskiego. 

"W ramach projektu ekoMałopolska wdrażane będą kompleksowe działania dla wszystkich komponentów środowiska. Projekt ten integruje najważniejsze obszary ochrony środowiska: jakość powietrza, zapobieganie zmianom klimatycznym, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody i krajobrazu" - można przeczytać na stronie urzędu. 

Jest to przede wszystkim promocja odnawialnych źródeł energii, ale także bardzo bliska współpraca z samorządami - podkreślał wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz.


Polityk zaznaczył, że Małopolanie muszą znać potencjał odnawialnych źródeł energii. Te działania, które w najbliższym czasie mają przygotował Małopolskę do tego, by być pierwszym regionem w skali kraju, który ma gotowe scenariusze dochodzenia do równowagi klimatycznej - dodał. 


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Co z bonem turystycznym na dziecko? Będzie opóźnienie