W mijającym 2013 roku Sejm obradował przez 74 dni na 27 posiedzeniach. Posłowie przyjęli 171 ustaw. Zabierali głos prawie 10,5 tys. razy, złożyli blisko 11 tys. interpelacji i 3 tys. zapytań; zadali ponad 270 pytań w sprawach bieżących i wygłosili ok. 900 oświadczeń poselskich.

Pewnie można by było się zastanawiać, czy aż tyle ustaw nam potrzeba, ale w większości to było poprawianie funkcjonującego prawa - twierdzi marszałek Sejmu Ewa Kopacz.  

Wśród najważniejszych ustaw przyjętych w tym roku w Sejmie wymieniła wydłużenie urlopu rodzicielskiego, program Mieszkanie dla Młodych, nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych i zmiany w systemie emerytalnym.  

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi urlopów rodzicielskich, rodzice mają obecnie do dyspozycji: 20-tygodniowy urlop macierzyński (w tym 14 tygodni po porodzie zarezerwowanych jest tylko dla matki); dwutygodniowy urlop ojcowski; sześciotygodniowy urlop macierzyński dodatkowy; 26-tygodniowy urlop rodzicielski.  

Program Mieszkanie dla młodych ma pomagać osobom do 35. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. O dopłatę będą mogły ubiegać się też młodzi, którzy kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu.
 
Zgodnie z przyjętą pod koniec września ustawą rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma dzieci, dofinansowanie wyniesie 15 proc.
 
Zmiany w systemie emerytalnym przyjęte w grudniu przewidują, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa.