Blisko 300 milionów złotych chce zaoszczędzić rząd na skróceniu urlopów macierzyńskich. Przyjęta dziś nowelizacja kodeksu pracy przewiduje m.in. skrócenie urlopu macierzyńskiego do wymiaru, który obowiązywał przed 1 stycznia 2000 roku.

Z dłuższego urlopu macierzyńskiego skorzystają osoby, które będą na nim przebywać w dniu wejścia w życie ustawy. Prawo do tego rodzaju urlopów zachowają ojcowie wychowujący dziecko. Po raz pierwszy prawo to zostało przyznane ojcom od 26 maja 2001 roku. Jednocześnie projekt zrównuje sytuację prawną kobiet i mężczyzn w czasie urlopu macierzyńskiego. Mężczyznom przyznano uprawnienia, które obecnie przysługują tylko kobietom. Oznacza to: ochronę stosunku pracy w czasie urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy (w przypadku przywrócenia do pracy z powodu bezprawnego z niej zwolnienia w czasie urlopu macierzyńskiego) oraz możliwość korzystania (na swój wniosek) z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Projekt przewiduje też, że prawo do korzystania z części urlopu macierzyńskiego będą mieć mężczyźni w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Oszczędności z tytułu wprowadzenia krótszych urlopów macierzyńskich rząd oszacował na ok. 300 mln zł.

23:40