Książki tegorocznego noblisty Jean-Marie Gustawa Le Clezio były tłumaczone na język polski. Ukazały się: "Protokół", "Pustynia" i "Onitsza". Niestety, w żadnej z poznańskich księgarń nie udało się nam znaleźć żadnego z utworów tego francuskiego pisarza.

Na poszukiwania książek noblisty po poznańskich księgarniach wybrał Adam Górczewski. I choć żadnej nie znalazł, to jednak wrócił z dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy zechcą poznać twórczość nagrodzonego Francuza. W przyszłym tygodniu na rynku ma się ukazać jego „Urania”.