Osiedlowe śmietniki w Szczecinie, choć wydaje się to nieprawdopodobne, zbudowane są z płyt nagrobnych. W stolicy Pomorza Zachodniego tylko w samym centrum miasta jest kilkanaście takich miejsc. Na betonowych ścianach użytych do budowy śmietnika można przeczytać niemieckie i hebrajskie napisy, imiona, nazwiska i daty.

Nie tylko śmietniki, ale także mała architektura posiada ślady płyt nagrobnych – mówi Jacek Kleczaj z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Myślę, że jest to efekt dawnego podejścia wykonawców do poniemieckich płyt nagrobkowych, braku szacunku - dodaje.

Kleczaj zapewnia równocześnie, iż w miarę napływu środków płyty nagrobne zostaną wymienione. Większość z nich liczy sobie po 100, 200 lat.

Z mieszkańcami ul. Rajskiego, gdzie w pobliżu znajduje się taki śmietnik, rozmawiał szczeciński reporter RMF Jerzy Korczyński. Większość z nich jest zbulwersowana opieszałością służb:

Z płyt nagrobnych zebranych ze szczecińskich śmietników na cmentarzu miejskim powstanie lapidarium.

foto: Jerzy Korczyński, RMF Szczecin

19:45