Tak jak jego poprzednik, Benedykt XVI odwiedził żydowską synagogę. Był to jeden z najważniejszych punktów pielgrzymki papieża, który przyjechał do niemieckiej Kolonii z okazji obchodzonych tam Światowych Dni Młodzieży.

„Szalom le-Szem!”, czyli „pokój z wami” – tak papież rozpoczął swe wystąpienie. Podkreślił, że bardzo zależało mu na spotkaniu z gminą żydowską i nawiązał do podobnego spotkania, jakie miało miejsce ćwierć wieku temu, kiedy do Moguncji przyjechał Jan Paweł II. Zapewniał, że zamierza nadal kroczyć drogą poprawy stosunków z narodem żydowskim. - Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co powiedział Papież, i jak to powiedział – przyznał przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Paul Spiegel. -Twoja wizyta tujaj powinna służyć jako symbol, że pokój rządzi światem, że powinna nastać wolność bez terroru - powiedział przedstawiciel społeczności żydowskiej w Kolonii.

Kolejnym istotnym momentem pielgrzymki Benedykta XVI będzie sobotnie spotkanie ze społecznością muzułmańską. Ma to być kontynuacja procesu pojednania między trzema wielkimi religiami, zapoczątkowanego przez papieża Jana Pawła II. To właśnie on jako pierwsza głowa Kościoła katolickiego wszedł do żydowskiej synagogi i odwiedził meczet.

Benedykt XVI nie chce zboczyć z tej drogi – mówi Marek Zając z „Tygodnika Powszechnego”. - Jan Paweł II robił wszystko, by zadać kłam twierdzeniu o nieuchronności zderzenia cywilizacji, która swoje korzenie wywodzi z chrześcijaństwa, z cywilizacją islamską. Benedykt XVI na pewno pójdzie tym tropem - mówi redaktor „Tygodnika”. Jego zdaniem, już teraz wyraźnie widać akcenty na rzecz dialogu między religiami.

Kolonia wzruszyła papieża – włoskie gazety, komentując przybycie Benedykta XVI na Światowe Dni Młodzieży, piszą o entuzjazmie, z jakim kilkaset tysięcy młodych ludzi powitało papieża. Benedykt XVI przemówił wczoraj do młodzieży. czytaj więcej

Żydowska świątynia, którą odwiedził papież, jest położona w centrum Kolonii. W czasie „kryształowej nocy” w 1938 roku została zniszczona przez hitlerowców. Przed modlitwami papież odwiedził Salę Pamięci ofiar Holokaustu. Z rąk nazistów zginęło tu 11 tysięcy żydów. W piątek było to najpilniej strzeżone miejsce nad Renem. Do ochrony bezpieczeństwa synagogi zmobilizowano setki policjantów i strzelców wyborowych.

Posłuchaj relacji specjalnych wysłanników RMF FM - Agnieszki Milczarz i Tomasza Lejmana: